Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
952710
Kalendarium wydarzeń
17179
Mapa witryny
8543
Szkolenia
5113
Polityka prywatności
3328
Zastrzeżenia prawne
1985
Poleć znajomemu
1779
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1179655
Oferty pracy w kraju - CBOP
12965
Oferty EURES
7144
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
150697
Formy aktywizacji
76042
Giełdy pracy
65958
Szkolenia
39786
Staże
32722
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
30728
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
30147
Spotkania informacyjne z pracodawcą
20553
Przygotowanie zawodowe dorosłych
20115
Grupowe porady zawodowe
17316
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
16477
Bon na zasiedlenie
15378
Prace interwencyjne
14485
Targi pracy
13012
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10285
Prace społecznie użyteczne
10111
Bon stażowy
9084
Roboty publiczne
8808
Zajęcia aktywizacyjne
8799
Bon szkoleniowy
8436
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
8149
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
5982
Trójstronne umowy
4029

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wyszukaj CV
10313
Dodaj CV
9210
Kreator CV
6020
Elektroniczny Urząd Podawczy
2984

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
76658
Wypłaty Koszalin
20864
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
15220
Rejestracja bezrobotnych
15148
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
14366
Dokumenty do pobrania
14036
Zwrot kosztów przejazdu
9429
Zasiłek dla bezrobotnych
8691
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7967
Wypłaty Gminy
7731
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7177
Zasady rejestracji
6581
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6544
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6108
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6056
Wysokość świadczeń pieniężnych
5951
Rozmowa kwalifikacyjna
5232
Rejestracja poszukujących pracy
5131
Dodatek aktywizacyjny
5061
Rejestracja przez Internet
4820
Kolejka do rejestracji
4420
Inne informacje
4394
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4373
Przyznanie statusu bezrobotnego
4336
Agencje zatrudnienia
4330
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
4273
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4272
Szkolenie grupowe i indywidualne
4066
Staże
4003
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3938
Bon Szkoleniowy
3889
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3588
Obowiązki bezrobotnych
3493
Rejestracja przez Internet
3270
Inne finansowe formy wsparcia
3130
Prawa bezrobotnych
3112
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2939
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2919
Pośrednictwo pracy krajowe
2814
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2400
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2382
Utrata statusu bezrobotnego
2361
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2303
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2242
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
2221
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2210
Prace interwencyjne
2165
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2162
Nienależne świadczenia
2151
Zasiłek - praca za granicą
2104
Wydawanie zaświadczeń
2086
Roboty publiczne
1999
Prawa poszukujących pracy
1954
Pożyczka szkoleniowa
1953
Zasady organizacji stażu
1876
Zwrot kosztów zakwaterowania
1872
Obowiązki poszukujących pracy
1829
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1811
Poradnictwo zawodowe
1790
Ubezpiecznie zdrowotne
1780
Poradnictwo zawodowe
1653
Uprawnienia
1650
Praktyki absolwenckie
1648
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1645
Utrata statusu poszukującego pracy
1625
Prace społecznie użyteczne
1622
Dokumenty aplikacyjne
1598
Status
1596
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1557
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1548
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1520
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1514
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1499
Wykaz instytucji szkoleniowych
1477
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1393
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1346
Do pobrania
1231
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1231
Archiwum szkoleń
1215
Rejestracja
1184
Formy wsparcia
1172
Utrata zdolności do pracy
1072

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
23435
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
15143
Dokumenty do pobrania
14586
Staże
12343
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
9931
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8579
Zgłoszenie oferty pracy
8557
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
7339
Prace interwencyjne
4416
Refundacja składek ZUS
4329
Prace społecznie użyteczne
4174
Aktywny pracodawca
3676
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
3503
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3412
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
3302
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3058
Zezwolenie na pracę cudzoziemca - informacja Starosty
2939
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2657
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2613
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2448
Referencje Urzędu Pracy
2447
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2362
Roboty publiczne
2312
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2292
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
2189
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2006
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1987
Pośrednictwo pracy krajowe
1975
Wysokość świadczeń pieniężnych
1952
Wymagane dokumenty
1904
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1689
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1613
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1553
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1457
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1427
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1408
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1408
Opłaty
1403
Tryb postępowania
1398
Zwolnienia grupowe
1266
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1253
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1247
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1235
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1218
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1212
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
1155
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1137
Wskazówki dla Pracodawcy
1079
E-zapytanie
994
Znajdź swojego Pracownika
982
E-zgłoszenie oferty pracy
958
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018 r. - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodzin
802
Dla pracodawców
756
Zezwolenie na pracę sezonową od 01 stycznia 2018 r.
522

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
64679
Ankiety urzędu
21107
Ogłoszenia o zamówieniach
15291
Książka teleadresowa
10764
Mapa dojazdu
9151
Analizy i statystyki
8496
Kierownictwo Urzędu Pracy
7504
Pliki do pobrania
6783
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5333
Ogłoszenia o wynikach postępowań
5309
Programy i projekty
4441
Zestawienia miesięczne
3764
Zestawienia roczne
3634
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3288
Ocena strony internetowej
3062
Projekty i programy realizowane
3047
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2922
Zielona Linia
2894
2015-2017
2872
Projekty realizowane ze środków UE
2820
Przydatne linki
2742
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2601
Tłumacz języka migowego
2439
Droga do zatrudnienia
2354
Archiwum zamówień publicznych
2325
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
2251
2012-2014
2079
Partnerzy
2029
Referencje Urzędu Pracy
2009
Wsparcie na starcie
1980
Statystyki graficzne
1900
Leonardo da Vinci
1895
Projekty i programy zamknięte
1790
EFS - PUP 2014
1784
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1705
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1623
Projekty zrealizowane ze środków UE
1582
Skład PRRP
1562
Biuro Karier
1556
Ogłoszenia i Konkursy
1500
EFS - PUP 2012
1477
Nowy zawód - nowa perspektywa
1471
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1471
Program 45-50 PLUS 2008
1470
Program 45-50 PLUS 2011
1464
Wizyta przygotowawcza
1432
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1367
Posiedzenia
1335
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1308
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1305
2006-2008
1302
Działania w projekcie
1291
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1291
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1274
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1253
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1252
Made in Koszalin
1248
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1237
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1226
EFS PUP 2005
1225
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1220
Aktywna Kobieta 2007
1215
2009-2011
1211
EFS - PUP 2011
1211
EFS - PUP 2010
1210
2003-2005
1198
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
1192
EFS - PUP 2013
1180
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
1172
Program IKD 2007
1160
Akcja Dotacja 2007
1151
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
1147
EFS PUP 2006-2007
1141
Akcja Dotacja 2008
1132
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
1132
EFS - PUP 2008
1120
Bez barier - jesteśmy aktywni
1105
EFS - PUP 2009
1100
Droga do zatrunienia
1098
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
1088
Droga do zatrudnienia 2013
1079
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
1069
Szkolenie na życzenie 2008
1062
Droga do pracy 2007
1056
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
1051
Szkolenie na życzenie 2007
1045
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
1020
Programy z 2013 roku
1003
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
998
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
990
Programy z 2012 roku
974
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
967
Programy z 2014 roku
947
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
936
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
884
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
883
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
882
Paszport do zatrudnienia 2008
868
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
850
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
846
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
840
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
835
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
794
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
780
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
760
EFS - PUP 2016
721
Plan zamówień publicznych
703
Programy z 2015 roku
668
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
651
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
649
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
624
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
618
EFS - PUP 2017
613
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
583
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
581
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
571
EFS - PUP 2015
533
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
340
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
271
2018-2020
244
Programy z 2016 roku
143
EFS - PUP 2018
139
RPO WZ IV Działanie 6.5 - 2018r.
119
EFS - PUP 2017
82
Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (2018)
39
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej (2018)
33
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy (2018-2020)
33
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi (2018)
33

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7954
Registration
1253

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
8232
РЕГИСТРАЦИЯ
1121
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6949
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl