Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
904008
Kalendarium wydarzeń
16309
Mapa witryny
7795
Szkolenia
4870
Polityka prywatności
3090
Zastrzeżenia prawne
1804
Poleć znajomemu
1580
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1122260
Oferty pracy w kraju - CBOP
12112
Oferty EURES
6347
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
137998
Formy aktywizacji
72427
Giełdy pracy
56240
Szkolenia
37601
Staże
30889
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
28653
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
27304
Spotkania informacyjne z pracodawcą
18882
Przygotowanie zawodowe dorosłych
18350
Grupowe porady zawodowe
15698
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
15082
Bon na zasiedlenie
13968
Prace interwencyjne
13304
Targi pracy
11970
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
9578
Prace społecznie użyteczne
9280
Bon stażowy
8600
Roboty publiczne
8133
Zajęcia aktywizacyjne
8092
Bon szkoleniowy
7924
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
7609
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
5270
Trójstronne umowy
3666

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
21533
E-zgłoszenie oferty pracy
12107
Wyszukaj CV
9748
Dodaj CV
8793
E-zapytanie
7235
Kreator CV
5652
Rejestracja przez Internet
3265
Elektroniczny Urząd Podawczy
2728
Newsletter
2458

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
72811
Wypłaty Koszalin
19809
Rejestracja bezrobotnych
14454
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
14273
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
13659
Dokumenty do pobrania
13083
Zwrot kosztów przejazdu
8890
Zasiłek dla bezrobotnych
8325
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7556
Wypłaty Gminy
7358
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
6866
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6157
Zasady rejestracji
6126
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5782
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5688
Wysokość świadczeń pieniężnych
5652
Rozmowa kwalifikacyjna
4891
Rejestracja poszukujących pracy
4802
Dodatek aktywizacyjny
4780
Rejestracja przez Internet
4473
Kolejka do rejestracji
4122
Inne informacje
4121
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4076
Agencje zatrudnienia
4049
Przyznanie statusu bezrobotnego
4040
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4018
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
3996
Szkolenie grupowe i indywidualne
3830
Staże
3748
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3719
Bon Szkoleniowy
3603
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3366
Obowiązki bezrobotnych
3257
Rejestracja przez Internet
3010
Inne finansowe formy wsparcia
2930
Prawa bezrobotnych
2907
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2701
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2681
Pośrednictwo pracy krajowe
2587
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2218
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2193
Utrata statusu bezrobotnego
2140
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2107
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2076
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2018
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
2003
Prace interwencyjne
1979
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1945
Nienależne świadczenia
1936
Zasiłek - praca za granicą
1903
Wydawanie zaświadczeń
1875
Roboty publiczne
1798
Pożyczka szkoleniowa
1793
Prawa poszukujących pracy
1769
Zasady organizacji stażu
1706
Zwrot kosztów zakwaterowania
1688
Obowiązki poszukujących pracy
1683
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1620
Ubezpiecznie zdrowotne
1612
Poradnictwo zawodowe
1580
Uprawnienia
1501
Praktyki absolwenckie
1495
Poradnictwo zawodowe
1484
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1484
Prace społecznie użyteczne
1467
Utrata statusu poszukującego pracy
1444
Status
1418
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1403
Dokumenty aplikacyjne
1392
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1369
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1351
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1349
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1320
Wykaz instytucji szkoleniowych
1310
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1232
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1208
Do pobrania
1091
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1082
Archiwum szkoleń
1069
Rejestracja
1044
Formy wsparcia
1024
Utrata zdolności do pracy
938

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Newsletter
29178
ABC pracodawców i przedsiębiorców
22703
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
14052
Dokumenty do pobrania
13062
Staże
11434
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
9215
Zgłoszenie oferty pracy
7950
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7938
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
6122
Refundacja składek ZUS
4064
Prace społecznie użyteczne
3958
Prace interwencyjne
3945
Aktywny pracodawca
3383
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
3060
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
3020
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2961
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2843
Zezwolenie na pracę cudzoziemca - informacja Starosty
2636
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2427
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2380
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2211
Referencje Urzędu Pracy
2174
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2143
Roboty publiczne
2075
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2062
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1886
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1828
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1792
Wysokość świadczeń pieniężnych
1772
Pośrednictwo pracy krajowe
1772
Wymagane dokumenty
1522
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1451
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1412
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1347
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1323
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1252
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1246
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1160
Opłaty
1156
Tryb postępowania
1145
Zwolnienia grupowe
1129
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1098
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1089
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1075
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1071
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1061
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1005
Wskazówki dla Pracodawcy
944
E-zapytanie
849
Znajdź swojego Pracownika
833
E-zgłoszenie oferty pracy
827
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018 r. - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodzin
499
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
204
Zezwolenie na pracę sezonową od 01 stycznia 2018 r.
89

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
60951
Ankiety urzędu
20812
Ogłoszenia o zamówieniach
13425
Książka teleadresowa
9890
Mapa dojazdu
8365
Analizy i statystyki
7941
Kierownictwo Urzędu Pracy
6994
Pliki do pobrania
6269
Ogłoszenia o wynikach postępowań
4807
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4806
Programy i projekty
4096
Zestawienia miesięczne
3452
Zestawienia roczne
3360
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3017
Ocena strony internetowej
2878
Projekty i programy realizowane
2781
2015-2017
2689
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2679
Zielona Linia
2667
Projekty realizowane ze środków UE
2570
Przydatne linki
2523
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2362
Tłumacz języka migowego
2236
Droga do zatrudnienia
2223
Archiwum zamówień publicznych
2031
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
2018
2012-2014
1920
Partnerzy
1837
Wsparcie na starcie
1819
Referencje Urzędu Pracy
1777
Leonardo da Vinci
1756
Statystyki graficzne
1730
EFS - PUP 2014
1657
Projekty i programy zamknięte
1588
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1564
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1468
Skład PRRP
1435
Biuro Karier
1420
Projekty zrealizowane ze środków UE
1414
Nowy zawód - nowa perspektywa
1343
Program 45-50 PLUS 2011
1336
Program 45-50 PLUS 2008
1331
EFS - PUP 2012
1330
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1312
Wizyta przygotowawcza
1296
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1225
Ogłoszenia i Konkursy
1210
Posiedzenia
1203
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1172
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1158
2006-2008
1156
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1154
Działania w projekcie
1142
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1129
Made in Koszalin
1120
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1116
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1111
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1104
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1089
Aktywna Kobieta 2007
1088
EFS PUP 2005
1081
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1078
EFS - PUP 2010
1071
EFS - PUP 2011
1069
2009-2011
1062
EFS - PUP 2013
1050
2003-2005
1046
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
1038
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
1037
Program IKD 2007
1029
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
1024
Akcja Dotacja 2007
1022
EFS PUP 2006-2007
1010
Akcja Dotacja 2008
1002
Bez barier - jesteśmy aktywni
987
EFS - PUP 2009
972
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
969
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
962
EFS - PUP 2008
961
Droga do zatrunienia
951
Szkolenie na życzenie 2008
941
Droga do zatrudnienia 2013
937
Szkolenie na życzenie 2007
933
Droga do pracy 2007
928
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
907
Programy z 2013 roku
886
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
879
Zakonczenie projektu pn. Na staż do Europy
876
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
872
Programy z 2012 roku
851
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
834
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
822
Programy z 2014 roku
821
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
806
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
759
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
758
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
752
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
749
Paszport do zatrudnienia 2008
733
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
720
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
715
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
713
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
696
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
662
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
647
Nowe doswiadczenie szansa na zatrudnienie
636
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
634
EFS - PUP 2016
580
Programy z 2015 roku
527
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
502
Plan zamówień publicznych
478
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
461
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
445
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
436
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
422
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
412
EFS - PUP 2015
392
EFS - PUP 2017
384
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
362
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
163
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
117
2018-2020
13
Programy z 2016 roku
8
E-zapytanie
5

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7216
Registration
1095

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7279
РЕГИСТРАЦИЯ
954
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6434
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl