Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
994371
Kalendarium wydarzeń
17927
Mapa witryny
8980
Szkolenia
5231
Polityka prywatności
3437
Zastrzeżenia prawne
2056
Poleć znajomemu
1845
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1186723
Oferty pracy w kraju - CBOP
13131
Oferty EURES
7258
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
160847
Formy aktywizacji
76399
Giełdy pracy
75152
Szkolenia
41209
Staże
33644
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
32319
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
31739
Spotkania informacyjne z pracodawcą
21718
Przygotowanie zawodowe dorosłych
21146
Grupowe porady zawodowe
18337
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
17250
Bon na zasiedlenie
16138
Prace interwencyjne
15033
Targi pracy
13566
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10778
Prace społecznie użyteczne
10482
Bon stażowy
9258
Zajęcia aktywizacyjne
9118
Roboty publiczne
9115
Bon szkoleniowy
8634
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
8396
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
6447
Trójstronne umowy
4198

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wyszukaj CV
10460
Dodaj CV
9335
Kreator CV
6255
Elektroniczny Urząd Podawczy
3134

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
77390
Wypłaty Koszalin
21735
Rejestracja bezrobotnych
15568
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
15562
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
14556
Dokumenty do pobrania
14541
Zwrot kosztów przejazdu
9763
Zasiłek dla bezrobotnych
8936
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
8104
Wypłaty Gminy
7913
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7460
Zasady rejestracji
6847
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6692
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6263
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6229
Wysokość świadczeń pieniężnych
6093
Rozmowa kwalifikacyjna
5471
Rejestracja poszukujących pracy
5268
Dodatek aktywizacyjny
5222
Rejestracja przez Internet
5003
Kolejka do rejestracji
4573
Inne informacje
4522
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4517
Agencje zatrudnienia
4475
Przyznanie statusu bezrobotnego
4470
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
4401
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4396
Szkolenie grupowe i indywidualne
4200
Staże
4130
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4034
Bon Szkoleniowy
4003
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3728
Obowiązki bezrobotnych
3612
Rejestracja przez Internet
3468
Inne finansowe formy wsparcia
3233
Prawa bezrobotnych
3199
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
3049
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3018
Pośrednictwo pracy krajowe
2923
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2527
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2514
Utrata statusu bezrobotnego
2450
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2424
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2334
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
2316
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2310
Prace interwencyjne
2283
Nienależne świadczenia
2275
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2255
Zasiłek - praca za granicą
2215
Wydawanie zaświadczeń
2184
Roboty publiczne
2113
Pożyczka szkoleniowa
2046
Prawa poszukujących pracy
2029
Zwrot kosztów zakwaterowania
1971
Zasady organizacji stażu
1967
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1916
Obowiązki poszukujących pracy
1908
Poradnictwo zawodowe
1901
Ubezpiecznie zdrowotne
1851
Uprawnienia
1733
Praktyki absolwenckie
1728
Poradnictwo zawodowe
1723
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1723
Status
1711
Prace społecznie użyteczne
1695
Utrata statusu poszukującego pracy
1694
Dokumenty aplikacyjne
1692
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1634
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1632
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1605
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1598
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1588
Wykaz instytucji szkoleniowych
1550
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1466
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1416
Do pobrania
1325
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1309
Archiwum szkoleń
1278
Rejestracja
1263
Formy wsparcia
1247
Utrata zdolności do pracy
1126

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
23694
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
15357
Dokumenty do pobrania
15092
Staże
13007
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10292
Zgłoszenie oferty pracy
8812
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8726
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
7694
Prace interwencyjne
4594
Refundacja składek ZUS
4447
Prace społecznie użyteczne
4311
Aktywny pracodawca
3810
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
3670
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3537
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
3435
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3171
Zezwolenie na pracę cudzoziemca - informacja Starosty
3108
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2741
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2729
Referencje Urzędu Pracy
2549
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2536
Roboty publiczne
2452
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2435
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2380
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
2328
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2117
Wymagane dokumenty
2113
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2097
Pośrednictwo pracy krajowe
2082
Wysokość świadczeń pieniężnych
2035
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1833
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1680
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1637
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1533
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1533
Opłaty
1528
Tryb postępowania
1504
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1496
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
1481
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1478
Zwolnienia grupowe
1332
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1324
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1315
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1301
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1292
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1274
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1210
Dla pracodawców
1206
Wskazówki dla Pracodawcy
1143
E-zapytanie
1052
Znajdź swojego Pracownika
1043
E-zgłoszenie oferty pracy
1026
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018 r. - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodzin
914
Zezwolenie na pracę sezonową od 01 stycznia 2018 r.
745

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
65673
Ankiety urzędu
21275
Ogłoszenia o zamówieniach
16743
Książka teleadresowa
11189
Mapa dojazdu
9524
Analizy i statystyki
8755
Kierownictwo Urzędu Pracy
7794
Pliki do pobrania
7101
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5669
Ogłoszenia o wynikach postępowań
5642
Programy i projekty
4550
Zestawienia miesięczne
3880
Zestawienia roczne
3742
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3404
Projekty i programy realizowane
3197
Ocena strony internetowej
3168
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3028
Zielona Linia
3010
2015-2017
2961
Projekty realizowane ze środków UE
2960
Przydatne linki
2853
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2736
Tłumacz języka migowego
2580
Archiwum zamówień publicznych
2417
Droga do zatrudnienia
2411
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
2374
2012-2014
2168
Referencje Urzędu Pracy
2105
Partnerzy
2093
Wsparcie na starcie
2062
Statystyki graficzne
1971
Leonardo da Vinci
1962
Projekty i programy zamknięte
1901
EFS - PUP 2014
1852
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1764
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1695
Biuro Karier
1650
Projekty zrealizowane ze środków UE
1650
Skład PRRP
1637
Ogłoszenia i Konkursy
1604
Program 45-50 PLUS 2008
1552
EFS - PUP 2012
1548
Nowy zawód - nowa perspektywa
1543
Program 45-50 PLUS 2011
1535
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1534
Wizyta przygotowawcza
1517
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1410
Posiedzenia
1403
2006-2008
1393
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1376
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1359
Działania w projekcie
1347
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1343
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1332
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1311
Made in Koszalin
1308
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1308
2009-2011
1299
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
1291
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
1287
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1282
EFS PUP 2005
1280
2003-2005
1278
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1274
Aktywna Kobieta 2007
1272
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1266
EFS - PUP 2010
1266
EFS - PUP 2011
1264
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
1251
EFS - PUP 2013
1240
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
1227
Program IKD 2007
1214
Akcja Dotacja 2007
1200
Akcja Dotacja 2008
1200
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
1198
EFS PUP 2006-2007
1197
EFS - PUP 2008
1194
Bez barier - jesteśmy aktywni
1165
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
1165
EFS - PUP 2009
1150
Droga do zatrunienia
1133
Droga do zatrudnienia 2013
1130
Szkolenie na życzenie 2008
1123
Droga do pracy 2007
1110
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
1102
Szkolenie na życzenie 2007
1101
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
1086
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
1065
Programy z 2013 roku
1062
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
1036
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
1021
Programy z 2012 roku
1014
Programy z 2014 roku
998
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
987
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
953
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
932
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
932
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
928
Paszport do zatrudnienia 2008
924
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
907
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
902
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
884
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
850
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
844
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
828
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
798
EFS - PUP 2016
794
Plan zamówień publicznych
788
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
750
Programy z 2015 roku
749
EFS - PUP 2017
734
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
731
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
721
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
652
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
644
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
640
EFS - PUP 2015
598
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
426
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
358
2018-2020
342
EFS - PUP 2018
274
Programy z 2016 roku
237
RPO WZ IV Działanie 6.5 - 2018r.
215
EFS - PUP 2017
150
Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (2018)
143
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej (2018)
115
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy (2018-2020)
109
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi (2018)
107

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
8264
Registration
1329

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
8601
РЕГИСТРАЦИЯ
1180
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7157
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl