Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
970736
Kalendarium wydarzeń
17728
Mapa witryny
8752
Szkolenia
5179
Polityka prywatności
3387
Zastrzeżenia prawne
2024
Poleć znajomemu
1803
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1186723
Oferty pracy w kraju - CBOP
13057
Oferty EURES
7218
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
155401
Formy aktywizacji
76399
Giełdy pracy
70203
Szkolenia
40434
Staże
33149
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
31192
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
31055
Spotkania informacyjne z pracodawcą
21046
Przygotowanie zawodowe dorosłych
20567
Grupowe porady zawodowe
17773
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
16856
Bon na zasiedlenie
15715
Prace interwencyjne
14714
Targi pracy
13256
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10513
Prace społecznie użyteczne
10283
Bon stażowy
9164
Zajęcia aktywizacyjne
8961
Roboty publiczne
8942
Bon szkoleniowy
8533
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
8260
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
6241
Trójstronne umowy
4097

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wyszukaj CV
10385
Dodaj CV
9261
Kreator CV
6128
Elektroniczny Urząd Podawczy
3031

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
77182
Wypłaty Koszalin
21375
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
15384
Rejestracja bezrobotnych
15348
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
14487
Dokumenty do pobrania
14285
Zwrot kosztów przejazdu
9570
Zasiłek dla bezrobotnych
8819
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
8035
Wypłaty Gminy
7824
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7322
Zasady rejestracji
6702
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6622
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6174
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6155
Wysokość świadczeń pieniężnych
6020
Rozmowa kwalifikacyjna
5329
Rejestracja poszukujących pracy
5198
Dodatek aktywizacyjny
5136
Rejestracja przez Internet
4908
Kolejka do rejestracji
4481
Inne informacje
4466
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4441
Agencje zatrudnienia
4409
Przyznanie statusu bezrobotnego
4402
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
4328
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4324
Szkolenie grupowe i indywidualne
4134
Staże
4053
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3982
Bon Szkoleniowy
3938
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3645
Obowiązki bezrobotnych
3549
Rejestracja przez Internet
3339
Inne finansowe formy wsparcia
3176
Prawa bezrobotnych
3151
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2981
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2975
Pośrednictwo pracy krajowe
2854
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2447
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2429
Utrata statusu bezrobotnego
2398
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2359
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2279
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
2269
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2257
Prace interwencyjne
2213
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2206
Nienależne świadczenia
2200
Zasiłek - praca za granicą
2152
Wydawanie zaświadczeń
2129
Roboty publiczne
2042
Pożyczka szkoleniowa
1986
Prawa poszukujących pracy
1979
Zasady organizacji stażu
1928
Zwrot kosztów zakwaterowania
1904
Obowiązki poszukujących pracy
1859
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1852
Poradnictwo zawodowe
1834
Ubezpiecznie zdrowotne
1813
Uprawnienia
1680
Praktyki absolwenckie
1679
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1678
Poradnictwo zawodowe
1677
Utrata statusu poszukującego pracy
1654
Prace społecznie użyteczne
1650
Dokumenty aplikacyjne
1637
Status
1633
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1588
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1584
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1564
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1553
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1546
Wykaz instytucji szkoleniowych
1507
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1419
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1378
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1271
Do pobrania
1263
Archiwum szkoleń
1242
Rejestracja
1212
Formy wsparcia
1203
Utrata zdolności do pracy
1093

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
23563
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
15274
Dokumenty do pobrania
14849
Staże
12565
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10105
Zgłoszenie oferty pracy
8714
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8674
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
7544
Prace interwencyjne
4505
Refundacja składek ZUS
4377
Prace społecznie użyteczne
4233
Aktywny pracodawca
3731
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
3584
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3481
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
3359
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3103
Zezwolenie na pracę cudzoziemca - informacja Starosty
3016
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2695
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2654
Referencje Urzędu Pracy
2495
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2491
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2398
Roboty publiczne
2373
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2334
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
2252
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2066
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2044
Pośrednictwo pracy krajowe
2028
Wymagane dokumenty
2010
Wysokość świadczeń pieniężnych
1981
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1753
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1637
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1593
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1499
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1458
Tryb postępowania
1455
Opłaty
1452
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1451
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1441
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
1336
Zwolnienia grupowe
1293
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1283
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1277
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1257
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1246
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1237
Dla pracodawców
1206
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1173
Wskazówki dla Pracodawcy
1108
E-zapytanie
1020
Znajdź swojego Pracownika
1009
E-zgłoszenie oferty pracy
986
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018 r. - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodzin
855
Zezwolenie na pracę sezonową od 01 stycznia 2018 r.
616

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
65273
Ankiety urzędu
21178
Ogłoszenia o zamówieniach
15978
Książka teleadresowa
10992
Mapa dojazdu
9340
Analizy i statystyki
8655
Kierownictwo Urzędu Pracy
7642
Pliki do pobrania
6915
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5483
Ogłoszenia o wynikach postępowań
5457
Programy i projekty
4499
Zestawienia miesięczne
3811
Zestawienia roczne
3688
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3353
Projekty i programy realizowane
3146
Ocena strony internetowej
3102
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2960
Zielona Linia
2942
Projekty realizowane ze środków UE
2915
2015-2017
2905
Przydatne linki
2788
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2658
Tłumacz języka migowego
2529
Droga do zatrudnienia
2378
Archiwum zamówień publicznych
2364
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
2333
2012-2014
2106
Partnerzy
2056
Referencje Urzędu Pracy
2049
Wsparcie na starcie
2015
Statystyki graficzne
1934
Leonardo da Vinci
1921
Projekty i programy zamknięte
1867
EFS - PUP 2014
1816
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1724
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1655
Projekty zrealizowane ze środków UE
1615
Biuro Karier
1591
Skład PRRP
1589
Ogłoszenia i Konkursy
1545
EFS - PUP 2012
1507
Nowy zawód - nowa perspektywa
1502
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1501
Program 45-50 PLUS 2008
1494
Program 45-50 PLUS 2011
1491
Wizyta przygotowawcza
1486
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1386
Posiedzenia
1366
2006-2008
1340
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1335
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1325
Działania w projekcie
1319
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1313
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1304
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1276
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1274
Made in Koszalin
1267
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1255
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1255
2009-2011
1248
EFS PUP 2005
1247
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
1246
Aktywna Kobieta 2007
1245
2003-2005
1243
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1243
EFS - PUP 2011
1232
EFS - PUP 2010
1231
EFS - PUP 2013
1209
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
1201
Program IKD 2007
1184
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
1181
Akcja Dotacja 2007
1172
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
1171
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
1169
EFS PUP 2006-2007
1164
Akcja Dotacja 2008
1157
EFS - PUP 2008
1155
Bez barier - jesteśmy aktywni
1132
EFS - PUP 2009
1121
Droga do zatrunienia
1114
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
1114
Droga do zatrudnienia 2013
1105
Szkolenie na życzenie 2008
1086
Droga do pracy 2007
1083
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
1073
Szkolenie na życzenie 2007
1071
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
1045
Programy z 2013 roku
1025
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
1020
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
1017
Programy z 2012 roku
994
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
992
Programy z 2014 roku
970
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
959
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
909
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
907
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
906
Paszport do zatrudnienia 2008
891
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
891
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
873
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
868
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
859
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
816
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
806
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
789
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
780
EFS - PUP 2016
757
Plan zamówień publicznych
741
Programy z 2015 roku
720
EFS - PUP 2017
693
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
687
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
683
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
660
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
618
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
610
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
595
EFS - PUP 2015
555
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
373
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
321
2018-2020
284
EFS - PUP 2018
224
Programy z 2016 roku
177
RPO WZ IV Działanie 6.5 - 2018r.
166
EFS - PUP 2017
120
Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (2018)
82
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy (2018-2020)
68
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej (2018)
65
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi (2018)
57

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
8098
Registration
1278

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
8388
РЕГИСТРАЦИЯ
1143
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7028
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl