Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
933207
Kalendarium wydarzeń
16806
Mapa witryny
8256
Szkolenia
5030
Polityka prywatności
3242
Zastrzeżenia prawne
1927
Poleć znajomemu
1714
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1156034
Oferty pracy w kraju - CBOP
12648
Oferty EURES
6878
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
144557
Formy aktywizacji
74666
Giełdy pracy
61449
Szkolenia
38842
Staże
32032
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
29977
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
28905
Spotkania informacyjne z pracodawcą
19782
Przygotowanie zawodowe dorosłych
19341
Grupowe porady zawodowe
16656
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
15936
Bon na zasiedlenie
14844
Prace interwencyjne
14046
Targi pracy
12579
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10006
Prace społecznie użyteczne
9809
Bon stażowy
8907
Roboty publiczne
8542
Zajęcia aktywizacyjne
8534
Bon szkoleniowy
8263
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
7943
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
5739
Trójstronne umowy
3908

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
22444
E-zgłoszenie oferty pracy
12703
Wyszukaj CV
10130
Dodaj CV
9097
E-zapytanie
7536
Kreator CV
5905
Rejestracja przez Internet
3432
Elektroniczny Urząd Podawczy
2898
Newsletter
2620

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
75145
Wypłaty Koszalin
20461
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
14934
Rejestracja bezrobotnych
14894
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
14138
Dokumenty do pobrania
13699
Zwrot kosztów przejazdu
9231
Zasiłek dla bezrobotnych
8547
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7824
Wypłaty Gminy
7598
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7053
Zasady rejestracji
6410
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6401
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5984
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5914
Wysokość świadczeń pieniężnych
5835
Rozmowa kwalifikacyjna
5114
Rejestracja poszukujących pracy
5011
Dodatek aktywizacyjny
4942
Rejestracja przez Internet
4688
Kolejka do rejestracji
4304
Inne informacje
4289
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4255
Przyznanie statusu bezrobotnego
4227
Agencje zatrudnienia
4225
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
4176
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4169
Szkolenie grupowe i indywidualne
3984
Staże
3903
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3871
Bon Szkoleniowy
3798
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3500
Obowiązki bezrobotnych
3403
Rejestracja przez Internet
3172
Inne finansowe formy wsparcia
3056
Prawa bezrobotnych
3040
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2851
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2832
Pośrednictwo pracy krajowe
2740
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2327
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2308
Utrata statusu bezrobotnego
2285
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2224
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2191
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2140
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
2135
Prace interwencyjne
2101
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2093
Nienależne świadczenia
2065
Zasiłek - praca za granicą
2029
Wydawanie zaświadczeń
2003
Roboty publiczne
1924
Pożyczka szkoleniowa
1899
Prawa poszukujących pracy
1886
Zasady organizacji stażu
1823
Zwrot kosztów zakwaterowania
1810
Obowiązki poszukujących pracy
1782
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1752
Poradnictwo zawodowe
1724
Ubezpiecznie zdrowotne
1721
Poradnictwo zawodowe
1600
Uprawnienia
1598
Praktyki absolwenckie
1595
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1587
Prace społecznie użyteczne
1569
Utrata statusu poszukującego pracy
1563
Status
1533
Dokumenty aplikacyjne
1527
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1512
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1477
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1466
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1450
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1435
Wykaz instytucji szkoleniowych
1423
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1336
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1300
Do pobrania
1184
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1179
Archiwum szkoleń
1170
Rejestracja
1141
Formy wsparcia
1118
Utrata zdolności do pracy
1028

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Newsletter
31761
ABC pracodawców i przedsiębiorców
23161
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
14799
Dokumenty do pobrania
14037
Staże
11960
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
9686
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8359
Zgłoszenie oferty pracy
8285
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
6830
Prace interwencyjne
4276
Refundacja składek ZUS
4232
Prace społecznie użyteczne
4098
Aktywny pracodawca
3556
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
3354
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3247
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
3209
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2988
Zezwolenie na pracę cudzoziemca - informacja Starosty
2817
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2579
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2534
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2377
Referencje Urzędu Pracy
2358
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2298
Roboty publiczne
2218
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2216
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
2064
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1940
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1909
Pośrednictwo pracy krajowe
1907
Wysokość świadczeń pieniężnych
1887
Wymagane dokumenty
1746
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1566
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1558
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1508
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1417
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1362
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1355
Opłaty
1317
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1311
Tryb postępowania
1309
Zwolnienia grupowe
1220
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1197
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1197
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1181
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1170
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1160
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1091
Wskazówki dla Pracodawcy
1032
E-zapytanie
948
Znajdź swojego Pracownika
927
E-zgłoszenie oferty pracy
906
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
751
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018 r. - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodzin
697
Zezwolenie na pracę sezonową od 01 stycznia 2018 r.
356

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
63073
Ankiety urzędu
21003
Ogłoszenia o zamówieniach
14434
Książka teleadresowa
10390
Mapa dojazdu
8828
Analizy i statystyki
8319
Kierownictwo Urzędu Pracy
7301
Pliki do pobrania
6584
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5112
Ogłoszenia o wynikach postępowań
5093
Programy i projekty
4315
Zestawienia miesięczne
3662
Zestawienia roczne
3549
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3187
Ocena strony internetowej
3008
Projekty i programy realizowane
2930
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2847
2015-2017
2816
Zielona Linia
2805
Projekty realizowane ze środków UE
2710
Przydatne linki
2666
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2517
Tłumacz języka migowego
2373
Droga do zatrudnienia
2310
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
2159
Archiwum zamówień publicznych
2152
2012-2014
2022
Partnerzy
1965
Referencje Urzędu Pracy
1926
Wsparcie na starcie
1920
Leonardo da Vinci
1843
Statystyki graficzne
1837
EFS - PUP 2014
1742
Projekty i programy zamknięte
1711
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1646
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1561
Projekty zrealizowane ze środków UE
1532
Skład PRRP
1522
Biuro Karier
1496
Nowy zawód - nowa perspektywa
1431
EFS - PUP 2012
1430
Program 45-50 PLUS 2008
1423
Program 45-50 PLUS 2011
1421
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1410
Ogłoszenia i Konkursy
1391
Wizyta przygotowawcza
1387
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1314
Posiedzenia
1295
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1257
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1257
2006-2008
1249
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1243
Działania w projekcie
1235
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1224
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1205
Made in Koszalin
1200
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1200
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1187
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1184
EFS PUP 2005
1173
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1170
Aktywna Kobieta 2007
1167
EFS - PUP 2011
1163
EFS - PUP 2010
1161
2009-2011
1151
2003-2005
1142
EFS - PUP 2013
1135
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
1133
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
1116
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
1109
Akcja Dotacja 2007
1103
Program IKD 2007
1103
EFS PUP 2006-2007
1096
Akcja Dotacja 2008
1083
Bez barier - jesteśmy aktywni
1069
EFS - PUP 2008
1068
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
1062
EFS - PUP 2009
1060
Droga do zatrunienia
1043
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
1043
Droga do zatrudnienia 2013
1030
Szkolenie na życzenie 2008
1021
Droga do pracy 2007
1014
Szkolenie na życzenie 2007
1010
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
995
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
965
Programy z 2013 roku
965
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
952
Programy z 2012 roku
933
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
931
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
931
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
925
Programy z 2014 roku
902
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
888
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
842
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
835
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
833
Paszport do zatrudnienia 2008
810
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
798
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
797
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
794
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
794
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
741
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
741
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
716
EFS - PUP 2016
675
Programy z 2015 roku
614
Plan zamówień publicznych
612
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
591
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
576
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
545
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
533
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
527
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
527
EFS - PUP 2017
525
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
507
EFS - PUP 2015
489
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
280
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
226
2018-2020
156
Programy z 2016 roku
95
EFS - PUP 2018
46
RPO WZ IV Działanie 6.5 - 2018r.
46
EFS - PUP 2017
34
E-zapytanie
5

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7582
Registration
1203

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7782
РЕГИСТРАЦИЯ
1078
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6746
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl