Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
868287
Kalendarium wydarzeń
15541
Mapa witryny
7340
Szkolenia
4743
Polityka prywatności
2985
Zastrzeżenia prawne
1746
Poleć znajomemu
1522
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1079000
Oferty pracy w kraju - CBOP
11581
Oferty EURES
5839
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
130111
Formy aktywizacji
69437
Giełdy pracy
49774
Szkolenia
36401
Staże
29857
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
27265
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
25225
Spotkania informacyjne z pracodawcą
17879
Przygotowanie zawodowe dorosłych
17290
Grupowe porady zawodowe
14675
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
14152
Prace interwencyjne
12653
Bon na zasiedlenie
12638
Targi pracy
11436
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
8971
Prace społecznie użyteczne
8530
Bon stażowy
8284
Roboty publiczne
7719
Zajęcia aktywizacyjne
7674
Bon szkoleniowy
7591
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
7235
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
4838
Trójstronne umowy
3516

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
20414
E-zgłoszenie oferty pracy
11621
Wyszukaj CV
9410
Dodaj CV
8505
E-zapytanie
6953
Kreator CV
5424
Rejestracja przez Internet
3147
Elektroniczny Urząd Podawczy
2627
Newsletter
2354

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
69832
Wypłaty Koszalin
18930
Rejestracja bezrobotnych
13953
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
13576
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
13159
Dokumenty do pobrania
12436
Zwrot kosztów przejazdu
8528
Zasiłek dla bezrobotnych
8072
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7335
Wypłaty Gminy
7105
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
6674
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5966
Zasady rejestracji
5812
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5585
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5498
Wysokość świadczeń pieniężnych
5495
Rozmowa kwalifikacyjna
4698
Rejestracja poszukujących pracy
4631
Dodatek aktywizacyjny
4624
Rejestracja przez Internet
4279
Inne informacje
3988
Kolejka do rejestracji
3965
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3911
Agencje zatrudnienia
3908
Centrum Aktywizacji Zawodowej
3882
Przyznanie statusu bezrobotnego
3881
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
3815
Szkolenie grupowe i indywidualne
3685
Staże
3608
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3595
Bon Szkoleniowy
3427
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3251
Obowiązki bezrobotnych
3125
Rejestracja przez Internet
2851
Inne finansowe formy wsparcia
2840
Prawa bezrobotnych
2804
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2604
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2596
Pośrednictwo pracy krajowe
2506
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2128
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2099
Utrata statusu bezrobotnego
2051
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2013
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1994
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1934
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
1906
Prace interwencyjne
1888
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1854
Nienależne świadczenia
1812
Zasiłek - praca za granicą
1799
Wydawanie zaświadczeń
1793
Pożyczka szkoleniowa
1731
Prawa poszukujących pracy
1709
Roboty publiczne
1680
Zasady organizacji stażu
1639
Obowiązki poszukujących pracy
1621
Zwrot kosztów zakwaterowania
1603
Ubezpiecznie zdrowotne
1540
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1540
Poradnictwo zawodowe
1487
Praktyki absolwenckie
1441
Uprawnienia
1437
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1421
Poradnictwo zawodowe
1420
Prace społecznie użyteczne
1415
Utrata statusu poszukującego pracy
1377
Status
1350
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1344
Dokumenty aplikacyjne
1310
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1308
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1284
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1280
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1262
Wykaz instytucji szkoleniowych
1245
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1179
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1159
Do pobrania
1046
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1035
Archiwum szkoleń
1020
Rejestracja
1001
Formy wsparcia
978
Utrata zdolności do pracy
897

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Newsletter
26262
ABC pracodawców i przedsiębiorców
22304
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
13236
Dokumenty do pobrania
12086
Staże
10888
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
7742
Zgłoszenie oferty pracy
7652
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7590
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
5557
Refundacja składek ZUS
3902
Prace społecznie użyteczne
3754
Prace interwencyjne
3692
Aktywny pracodawca
3249
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
2952
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2737
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2694
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
2665
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2386
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2331
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2255
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2103
Referencje Urzędu Pracy
2042
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2024
Roboty publiczne
1971
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1957
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1765
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1754
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1714
Wysokość świadczeń pieniężnych
1694
Pośrednictwo pracy krajowe
1679
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1384
Wymagane dokumenty
1376
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1367
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1275
Zasady organizacji stażu
1222
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1198
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1191
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1182
Zwolnienia grupowe
1075
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1062
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1058
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1043
Opłaty
1039
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1025
Tryb postępowania
1024
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1023
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1012
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1009
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
967
Wskazówki dla Pracodawcy
902
E-zapytanie
806
Znajdź swojego Pracownika
791
E-zgłoszenie oferty pracy
791

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
58357
Ankiety urzędu
20616
Ogłoszenia o zamówieniach
12318
Książka teleadresowa
9382
Mapa dojazdu
7833
Analizy i statystyki
7577
Kierownictwo Urzędu Pracy
6710
Pliki do pobrania
5910
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4513
Ogłoszenia o wynikach postępowań
4508
Programy i projekty
3956
Zestawienia miesięczne
3268
Zestawienia roczne
3226
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2909
Ocena strony internetowej
2783
Projekty i programy realizowane
2664
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2572
Zielona Linia
2556
2015-2017
2522
Projekty realizowane ze środków UE
2480
Przydatne linki
2430
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2239
Droga do zatrudnienia
2185
Tłumacz języka migowego
2159
Archiwum zamówień publicznych
1964
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1929
2012-2014
1869
Partnerzy
1756
Wsparcie na starcie
1754
Leonardo da Vinci
1716
Referencje Urzędu Pracy
1664
Statystyki graficzne
1635
EFS - PUP 2014
1621
Projekty i programy zamknięte
1527
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1487
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1405
Biuro Karier
1382
Skład PRRP
1379
Projekty zrealizowane ze środków UE
1351
Program 45-50 PLUS 2011
1293
Program 45-50 PLUS 2008
1281
Nowy zawód - nowa perspektywa
1279
EFS - PUP 2012
1259
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1249
Wizyta przygotowawcza
1249
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1173
Posiedzenia
1152
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1117
2006-2008
1111
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1093
Działania w projekcie
1083
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1082
Made in Koszalin
1080
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1072
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1068
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1062
Ogłoszenia i Konkursy
1060
Aktywna Kobieta 2007
1042
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1042
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1038
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1034
2009-2011
1028
EFS PUP 2005
1027
EFS - PUP 2011
1022
EFS - PUP 2013
1015
EFS - PUP 2010
1015
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
995
2003-2005
994
Akcja Dotacja 2007
992
Program IKD 2007
992
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
983
Akcja Dotacja 2008
971
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
970
EFS PUP 2006-2007
965
Bez barier - jesteśmy aktywni
947
EFS - PUP 2009
924
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
922
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
913
Droga do zatrunienia
906
Szkolenie na życzenie 2008
904
EFS - PUP 2008
902
Droga do zatrudnienia 2013
896
Droga do pracy 2007
895
Szkolenie na życzenie 2007
893
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
861
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
842
Zakonczenie projektu pn. Na staż do Europy
841
Programy z 2013 roku
839
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
824
Programy z 2012 roku
815
Programy z 2014 roku
789
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
789
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
773
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
765
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
727
Paszport do zatrudnienia 2008
698
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
698
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
687
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
681
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
677
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
676
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
634
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
629
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
604
Nowe doswiadczenie szansa na zatrudnienie
603
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
592
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
590
EFS - PUP 2016
538
Programy z 2015 roku
466
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
436
Plan zamówień publicznych
402
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
388
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
379
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
369
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
350
EFS - PUP 2015
348
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
310
EFS - PUP 2017
291
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
267
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
110
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
44
E-zapytanie
5

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6766
Registration
1032

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6633
РЕГИСТРАЦИЯ
898
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6052
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl