Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
843578
Kalendarium wydarzeń
15083
Mapa witryny
7045
Szkolenia
4656
Polityka prywatności
2913
Zastrzeżenia prawne
1712
Poleć znajomemu
1481
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1047750
Oferty pracy w kraju - CBOP
11242
Oferty EURES
5568
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
125385
Formy aktywizacji
67733
Giełdy pracy
46008
Szkolenia
35824
Staże
29127
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
26337
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
23878
Spotkania informacyjne z pracodawcą
17115
Przygotowanie zawodowe dorosłych
16691
Grupowe porady zawodowe
13982
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
13639
Prace interwencyjne
12178
Bon na zasiedlenie
11808
Targi pracy
11091
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
8627
Bon stażowy
8144
Prace społecznie użyteczne
8105
Roboty publiczne
7481
Zajęcia aktywizacyjne
7398
Bon szkoleniowy
7396
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
7004
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
4540
Trójstronne umowy
3418

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
19731
E-zgłoszenie oferty pracy
11243
Wyszukaj CV
9125
Dodaj CV
8320
E-zapytanie
6756
Kreator CV
5282
Rejestracja przez Internet
3069
Elektroniczny Urząd Podawczy
2552
Newsletter
2266

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
68014
Wypłaty Koszalin
18110
Rejestracja bezrobotnych
13553
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
13185
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
12867
Dokumenty do pobrania
12013
Zwrot kosztów przejazdu
8233
Zasiłek dla bezrobotnych
7879
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7177
Wypłaty Gminy
6979
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
6505
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5807
Zasady rejestracji
5548
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5450
Wysokość świadczeń pieniężnych
5378
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5321
Rozmowa kwalifikacyjna
4516
Dodatek aktywizacyjny
4506
Rejestracja poszukujących pracy
4489
Rejestracja przez Internet
4114
Inne informacje
3896
Agencje zatrudnienia
3829
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3798
Centrum Aktywizacji Zawodowej
3788
Kolejka do rejestracji
3782
Przyznanie statusu bezrobotnego
3743
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
3681
Szkolenie grupowe i indywidualne
3581
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3517
Staże
3513
Bon Szkoleniowy
3323
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3165
Obowiązki bezrobotnych
3024
Inne finansowe formy wsparcia
2773
Rejestracja przez Internet
2749
Prawa bezrobotnych
2717
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2530
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2526
Pośrednictwo pracy krajowe
2440
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2067
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2040
Utrata statusu bezrobotnego
1954
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
1952
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1928
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1868
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
1834
Prace interwencyjne
1809
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1782
Nienależne świadczenia
1744
Wydawanie zaświadczeń
1729
Zasiłek - praca za granicą
1722
Pożyczka szkoleniowa
1682
Prawa poszukujących pracy
1664
Roboty publiczne
1595
Zasady organizacji stażu
1581
Obowiązki poszukujących pracy
1569
Zwrot kosztów zakwaterowania
1553
Ubezpiecznie zdrowotne
1480
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1462
Poradnictwo zawodowe
1434
Praktyki absolwenckie
1398
Uprawnienia
1377
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1375
Poradnictwo zawodowe
1373
Prace społecznie użyteczne
1368
Utrata statusu poszukującego pracy
1337
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1299
Status
1293
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1259
Dokumenty aplikacyjne
1249
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1235
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1228
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1219
Wykaz instytucji szkoleniowych
1210
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1135
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1116
Do pobrania
1012
Archiwum szkoleń
994
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
993
Rejestracja
962
Formy wsparcia
939
Utrata zdolności do pracy
861

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Newsletter
24512
ABC pracodawców i przedsiębiorców
22090
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
12736
Dokumenty do pobrania
11556
Staże
10567
Zgłoszenie oferty pracy
7414
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7334
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
6700
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
5295
Refundacja składek ZUS
3804
Prace społecznie użyteczne
3642
Prace interwencyjne
3584
Aktywny pracodawca
3147
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
2878
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2619
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2587
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
2450
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2248
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2197
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2177
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2046
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
1963
Referencje Urzędu Pracy
1943
Roboty publiczne
1899
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1886
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1701
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1681
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1643
Wysokość świadczeń pieniężnych
1633
Pośrednictwo pracy krajowe
1628
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1345
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1327
Wymagane dokumenty
1280
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1236
Zasady organizacji stażu
1180
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1148
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1123
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1115
Zwolnienia grupowe
1038
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1019
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1009
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
993
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
991
Opłaty
984
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
970
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
964
Tryb postępowania
958
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
953
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
936
Wskazówki dla Pracodawcy
872
E-zapytanie
775
Znajdź swojego Pracownika
767
E-zgłoszenie oferty pracy
763

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
56584
Ankiety urzędu
20464
Ogłoszenia o zamówieniach
11489
Książka teleadresowa
8979
Mapa dojazdu
7498
Analizy i statystyki
7349
Kierownictwo Urzędu Pracy
6491
Pliki do pobrania
5686
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4276
Ogłoszenia o wynikach postępowań
4272
Programy i projekty
3871
Zestawienia miesięczne
3152
Zestawienia roczne
3141
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2809
Ocena strony internetowej
2718
Projekty i programy realizowane
2588
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2500
Zielona Linia
2472
2015-2017
2410
Projekty realizowane ze środków UE
2409
Przydatne linki
2372
Droga do zatrudnienia
2155
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2149
Tłumacz języka migowego
2102
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1882
2012-2014
1828
Archiwum zamówień publicznych
1819
Partnerzy
1707
Wsparcie na starcie
1691
Leonardo da Vinci
1678
EFS - PUP 2014
1588
Statystyki graficzne
1582
Referencje Urzędu Pracy
1566
Projekty i programy zamknięte
1468
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1395
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1353
Biuro Karier
1337
Skład PRRP
1335
Projekty zrealizowane ze środków UE
1303
Program 45-50 PLUS 2011
1262
Program 45-50 PLUS 2008
1238
Nowy zawód - nowa perspektywa
1236
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1203
EFS - PUP 2012
1203
Wizyta przygotowawcza
1194
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1133
Posiedzenia
1111
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1073
2006-2008
1069
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1051
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1045
Made in Koszalin
1039
Działania w projekcie
1034
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1033
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1033
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1006
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1004
Aktywna Kobieta 2007
1003
2009-2011
991
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
990
EFS - PUP 2011
983
EFS PUP 2005
983
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
975
EFS - PUP 2013
972
EFS - PUP 2010
966
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
958
Program IKD 2007
957
2003-2005
956
Ogłoszenia i Konkursy
953
Akcja Dotacja 2007
953
Akcja Dotacja 2008
932
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
932
EFS PUP 2006-2007
929
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
928
Bez barier - jesteśmy aktywni
915
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
888
EFS - PUP 2009
884
Szkolenie na życzenie 2008
881
Droga do zatrunienia
868
Droga do zatrudnienia 2013
865
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
863
EFS - PUP 2008
859
Droga do pracy 2007
859
Szkolenie na życzenie 2007
847
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
824
Zakonczenie projektu pn. Na staż do Europy
809
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
808
Programy z 2013 roku
803
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
782
Programy z 2012 roku
780
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
758
Programy z 2014 roku
750
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
740
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
706
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
695
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
666
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
659
Paszport do zatrudnienia 2008
657
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
649
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
646
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
639
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
594
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
585
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
576
Nowe doswiadczenie szansa na zatrudnienie
570
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
553
EFS - PUP 2016
494
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
452
Programy z 2015 roku
419
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
382
Plan zamówień publicznych
339
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
339
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
337
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
319
EFS - PUP 2015
299
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
277
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
229
EFS - PUP 2017
212
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
180
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
70
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
8
E-zapytanie
5

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6507
Registration
995

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6251
РЕГИСТРАЦИЯ
863
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5860
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl