Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
821079
Kalendarium wydarzeń
14902
Mapa witryny
6818
Szkolenia
4566
Polityka prywatności
2836
Zastrzeżenia prawne
1674
Poleć znajomemu
1453
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1019758
Oferty pracy w kraju - CBOP
11024
Oferty EURES
5354
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
121785
Formy aktywizacji
66133
Giełdy pracy
43690
Szkolenia
35234
Staże
28489
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
25458
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
22880
Spotkania informacyjne z pracodawcą
16696
Przygotowanie zawodowe dorosłych
16167
Grupowe porady zawodowe
13455
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
13242
Prace interwencyjne
11823
Bon na zasiedlenie
11183
Targi pracy
10816
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
8352
Bon stażowy
7970
Prace społecznie użyteczne
7840
Roboty publiczne
7294
Zajęcia aktywizacyjne
7238
Bon szkoleniowy
7213
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
6840
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
4176
Trójstronne umowy
3322

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
19240
E-zgłoszenie oferty pracy
10815
Wyszukaj CV
8865
Dodaj CV
8137
E-zapytanie
6616
Kreator CV
5174
Rejestracja przez Internet
3014
Elektroniczny Urząd Podawczy
2485
Newsletter
2208

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
66446
Wypłaty Koszalin
17539
Rejestracja bezrobotnych
13211
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
12863
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
12595
Dokumenty do pobrania
11591
Zwrot kosztów przejazdu
7998
Zasiłek dla bezrobotnych
7733
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7032
Wypłaty Gminy
6840
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
6361
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
5664
Zasady rejestracji
5342
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5336
Wysokość świadczeń pieniężnych
5257
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5162
Dodatek aktywizacyjny
4399
Rozmowa kwalifikacyjna
4370
Rejestracja poszukujących pracy
4366
Rejestracja przez Internet
3993
Inne informacje
3804
Agencje zatrudnienia
3755
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3680
Centrum Aktywizacji Zawodowej
3676
Kolejka do rejestracji
3675
Przyznanie statusu bezrobotnego
3626
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
3565
Szkolenie grupowe i indywidualne
3485
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3443
Staże
3441
Bon Szkoleniowy
3224
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3094
Obowiązki bezrobotnych
2935
Inne finansowe formy wsparcia
2716
Rejestracja przez Internet
2663
Prawa bezrobotnych
2654
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2462
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2444
Pośrednictwo pracy krajowe
2377
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2018
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
1992
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
1892
Utrata statusu bezrobotnego
1889
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1874
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1823
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
1765
Prace interwencyjne
1750
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1721
Nienależne świadczenia
1692
Wydawanie zaświadczeń
1676
Zasiłek - praca za granicą
1669
Pożyczka szkoleniowa
1639
Prawa poszukujących pracy
1616
Zasady organizacji stażu
1546
Roboty publiczne
1541
Obowiązki poszukujących pracy
1526
Zwrot kosztów zakwaterowania
1516
Ubezpiecznie zdrowotne
1435
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1415
Poradnictwo zawodowe
1387
Praktyki absolwenckie
1358
Poradnictwo zawodowe
1341
Prace społecznie użyteczne
1338
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1337
Uprawnienia
1332
Utrata statusu poszukującego pracy
1298
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1262
Status
1240
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1233
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1203
Dokumenty aplikacyjne
1196
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1191
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1184
Wykaz instytucji szkoleniowych
1182
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1109
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1091
Do pobrania
981
Archiwum szkoleń
966
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
964
Rejestracja
937
Formy wsparcia
914
Utrata zdolności do pracy
838

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
Newsletter
22924
ABC pracodawców i przedsiębiorców
21902
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
12302
Dokumenty do pobrania
11033
Staże
10273
Zgłoszenie oferty pracy
7145
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7089
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
6403
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
5070
Refundacja składek ZUS
3707
Prace społecznie użyteczne
3519
Prace interwencyjne
3477
Aktywny pracodawca
3074
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
2807
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2524
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2509
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
2270
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2197
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2120
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
2035
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1994
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
1900
Referencje Urzędu Pracy
1855
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1837
Roboty publiczne
1824
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1661
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1602
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1592
Wysokość świadczeń pieniężnych
1586
Pośrednictwo pracy krajowe
1577
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1299
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1289
Wymagane dokumenty
1219
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1205
Zasady organizacji stażu
1151
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1123
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1079
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1048
Zwolnienia grupowe
1020
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
995
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
981
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
962
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
956
Opłaty
950
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
942
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
938
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
921
Tryb postępowania
911
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
908
Wskazówki dla Pracodawcy
854
E-zapytanie
752
Znajdź swojego Pracownika
751
E-zgłoszenie oferty pracy
733
Zatrudnienie cudzoziemców w ramach oświadczeń - zasady obowiązujące od 01.08.2017 r.
32

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
54899
Ankiety urzędu
20318
Ogłoszenia o zamówieniach
10625
Książka teleadresowa
8635
Mapa dojazdu
7298
Analizy i statystyki
7160
Kierownictwo Urzędu Pracy
6265
Pliki do pobrania
5454
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
3993
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3987
Programy i projekty
3764
Zestawienia miesięczne
3053
Zestawienia roczne
3047
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2728
Ocena strony internetowej
2658
Projekty i programy realizowane
2506
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2452
Zielona Linia
2407
Projekty realizowane ze środków UE
2332
Przydatne linki
2313
2015-2017
2308
Droga do zatrudnienia
2131
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2078
Tłumacz języka migowego
2050
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1829
2012-2014
1785
Archiwum zamówień publicznych
1769
Partnerzy
1661
Leonardo da Vinci
1647
Wsparcie na starcie
1644
EFS - PUP 2014
1549
Statystyki graficzne
1536
Referencje Urzędu Pracy
1485
Projekty i programy zamknięte
1427
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1327
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1314
Biuro Karier
1303
Skład PRRP
1301
Projekty zrealizowane ze środków UE
1263
Program 45-50 PLUS 2011
1231
Program 45-50 PLUS 2008
1205
Nowy zawód - nowa perspektywa
1198
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1164
EFS - PUP 2012
1156
Wizyta przygotowawcza
1154
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1093
Posiedzenia
1085
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1041
2006-2008
1032
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1018
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1004
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1004
Działania w projekcie
999
Made in Koszalin
995
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
994
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
974
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
973
Aktywna Kobieta 2007
968
2009-2011
952
EFS - PUP 2011
951
EFS PUP 2005
950
EFS - PUP 2013
943
EFS - PUP 2010
936
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
932
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
929
Akcja Dotacja 2007
926
Program IKD 2007
925
2003-2005
923
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
910
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
893
Bez barier - jesteśmy aktywni
892
Akcja Dotacja 2008
892
EFS PUP 2006-2007
892
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
856
Szkolenie na życzenie 2008
855
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
855
EFS - PUP 2009
853
Ogłoszenia i Konkursy
844
Droga do zatrudnienia 2013
839
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
834
Droga do zatrunienia
833
Droga do pracy 2007
821
EFS - PUP 2008
820
Szkolenie na życzenie 2007
811
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
788
Zakonczenie projektu pn. Na staż do Europy
779
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
778
Programy z 2013 roku
761
Programy z 2012 roku
743
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
743
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
731
Programy z 2014 roku
716
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
705
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
666
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
655
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
637
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
633
Paszport do zatrudnienia 2008
621
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
616
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
605
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
603
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
564
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
545
Nowe doswiadczenie szansa na zatrudnienie
541
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
539
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
526
EFS - PUP 2016
455
Programy z 2015 roku
388
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
339
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
311
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
304
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
297
Plan zamówień publicznych
287
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
272
EFS - PUP 2015
269
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
214
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
156
EFS - PUP 2017
134
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
111
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
32
E-zapytanie
5

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6318
Registration
977

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6061
РЕГИСТРАЦИЯ
840
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5734
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl