Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1011592
Kalendarium wydarzeń
18166
Mapa witryny
9164
Szkolenia
5298
Polityka prywatności
3490
Zastrzeżenia prawne
2099
Poleć znajomemu
1875
Strona główna
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1186723
Oferty pracy w kraju - CBOP
13216
Oferty EURES
7307
Oferty pracy
2
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
167140
Giełdy pracy
80375
Formy aktywizacji
76399
Szkolenia
41791
Staże
33970
Spotkania informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego
33638
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
32132
Spotkania informacyjne z pracodawcą
22476
Przygotowanie zawodowe dorosłych
21658
Grupowe porady zawodowe
18936
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
17529
Bon na zasiedlenie
16490
Prace interwencyjne
15311
Targi pracy
13861
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10986
Prace społecznie użyteczne
10687
Bon stażowy
9344
Zajęcia aktywizacyjne
9282
Roboty publiczne
9262
Bon szkoleniowy
8715
Środki na podjęcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych
8538
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
6627
Trójstronne umowy
4295

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wyszukaj CV
10539
Dodaj CV
9403
Kreator CV
6365
Elektroniczny Urząd Podawczy
3191

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
77544
Wypłaty Koszalin
21870
Rejestracja bezrobotnych
15696
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
15691
Dokumenty do pobrania
14700
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
14632
Zwrot kosztów przejazdu
9898
Zasiłek dla bezrobotnych
9032
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
8163
Wypłaty Gminy
7981
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7547
Zasady rejestracji
6960
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6744
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6349
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6275
Wysokość świadczeń pieniężnych
6174
Rozmowa kwalifikacyjna
5565
Rejestracja poszukujących pracy
5324
Dodatek aktywizacyjny
5318
Rejestracja przez Internet
5080
Kolejka do rejestracji
4641
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4583
Inne informacje
4571
Przyznanie statusu bezrobotnego
4534
Agencje zatrudnienia
4531
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
4462
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4458
Szkolenie grupowe i indywidualne
4248
Staże
4208
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4087
Bon Szkoleniowy
4051
Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
3802
Obowiązki bezrobotnych
3677
Rejestracja przez Internet
3565
Inne finansowe formy wsparcia
3290
Prawa bezrobotnych
3244
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
3116
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3073
Pośrednictwo pracy krajowe
2984
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2590
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2579
Utrata statusu bezrobotnego
2499
Środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
2482
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2402
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2380
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II"
2374
Nienależne świadczenia
2347
Prace interwencyjne
2342
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2303
Zasiłek - praca za granicą
2276
Wydawanie zaświadczeń
2248
Roboty publiczne
2168
Pożyczka szkoleniowa
2097
Prawa poszukujących pracy
2091
Zwrot kosztów zakwaterowania
2058
Zasady organizacji stażu
2026
Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy
1973
Poradnictwo zawodowe
1970
Obowiązki poszukujących pracy
1952
Ubezpiecznie zdrowotne
1894
Status
1789
Uprawnienia
1781
Koordynacja zabezpieczeń społecznych
1778
Praktyki absolwenckie
1772
Poradnictwo zawodowe
1769
Prace społecznie użyteczne
1744
Dokumenty aplikacyjne
1741
Utrata statusu poszukującego pracy
1737
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1683
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1678
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1671
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1650
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1639
Wykaz instytucji szkoleniowych
1595
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1508
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1459
Do pobrania
1397
Poszukiwanie pracy - jak zacząć
1351
Archiwum szkoleń
1315
Rejestracja
1310
Formy wsparcia
1287
Utrata zdolności do pracy
1171

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
23808
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
15430
Dokumenty do pobrania
15274
Staże
13127
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10438
Zgłoszenie oferty pracy
8920
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8798
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
7801
Prace interwencyjne
4667
Refundacja składek ZUS
4502
Prace społecznie użyteczne
4379
Aktywny pracodawca
3885
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia
3743
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
3588
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
3495
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3223
Zezwolenie na pracę cudzoziemca - informacja Starosty
3197
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2796
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2784
Referencje Urzędu Pracy
2609
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2578
Roboty publiczne
2512
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - Program "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie II"
2487
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2424
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
2413
Wymagane dokumenty
2205
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2172
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2153
Pośrednictwo pracy krajowe
2148
Wysokość świadczeń pieniężnych
2073
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1910
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1715
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1681
Opłaty
1603
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy od 01 stycznia 2018 r.
1600
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1586
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1575
Tryb postępowania
1552
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1548
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1518
Zwolnienia grupowe
1373
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1372
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1360
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1337
Finansowanie miejsc niepełnosprawnych
1335
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1306
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1243
Dla pracodawców
1206
Wskazówki dla Pracodawcy
1182
E-zapytanie
1105
Znajdź swojego Pracownika
1090
E-zgłoszenie oferty pracy
1067
Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018 r. - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodzin
964
Zezwolenie na pracę sezonową od 01 stycznia 2018 r.
838

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
66015
Ankiety urzędu
21367
Ogłoszenia o zamówieniach
17497
Książka teleadresowa
11309
Mapa dojazdu
9656
Analizy i statystyki
8831
Kierownictwo Urzędu Pracy
7938
Pliki do pobrania
7265
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5871
Ogłoszenia o wynikach postępowań
5837
Programy i projekty
4597
Zestawienia miesięczne
3927
Zestawienia roczne
3804
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3460
Ocena strony internetowej
3248
Projekty i programy realizowane
3239
Powiatowa Rada Rynku Pracy
3093
Zielona Linia
3067
Projekty realizowane ze środków UE
3025
2015-2017
3015
Przydatne linki
2914
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
2809
Tłumacz języka migowego
2627
Archiwum zamówień publicznych
2462
Droga do zatrudnienia
2444
Projekty realizowane z rezerwy Funduszu Pracy
2428
2012-2014
2220
Referencje Urzędu Pracy
2159
Partnerzy
2140
Wsparcie na starcie
2124
Leonardo da Vinci
2021
Statystyki graficzne
2006
Projekty i programy zamknięte
1944
EFS - PUP 2014
1897
PO WER I Poddziałanie 1.1.2. - 2015r.
1796
Statystyki graficzne - wersja rozszerzona
1753
Biuro Karier
1725
Projekty zrealizowane ze środków UE
1694
Skład PRRP
1678
Ogłoszenia i Konkursy
1657
Nowy zawód - nowa perspektywa
1623
Program 45-50 PLUS 2008
1598
EFS - PUP 2012
1584
Program 45-50 PLUS 2011
1574
Projekty zrealizowane z rezerwy Funduszu Pracy
1561
Wizyta przygotowawcza
1550
2006-2008
1457
Program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49
1444
Posiedzenia
1439
EFS - Partnerstwo 6.1.2 POKL - Piramida kompetencji
1415
2017 - Program Aktywizacja i Integracja
1393
RPO WZ I Działanie 6.5 - 2015r.
1393
Działania w projekcie
1381
Moja firma - moja szansa II - Partnerstwo 6.2
1372
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017)
1363
2009-2011
1348
EFS - Koszaliński program integracji społecznej - START
1342
Made in Koszalin
1342
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)
1333
2003-2005
1325
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2015-2017)
1322
EFS - PUP 2011
1320
EFS PUP 2005
1313
EFS - PUP 2010
1312
Program "Staż szansą na uzyskanie zatrudnienia" 2009
1311
Aktywna Kobieta 2007
1309
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (2014-2015)
1300
Programy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 2012r.
1292
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie - 2012r.
1280
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia (2015-2016)
1270
EFS - PUP 2013
1265
Program IKD 2007
1259
Programy dla bezrobotnych do 30 roku życia - 2012 r.
1252
EFS PUP 2006-2007
1251
EFS - PUP 2008
1241
Akcja Dotacja 2007
1236
Akcja Dotacja 2008
1231
Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 2012r.
1229
Bez barier - jesteśmy aktywni
1199
EFS - PUP 2009
1180
Droga do zatrunienia
1177
Droga do zatrudnienia 2013
1167
Szkolenie na życzenie 2008
1158
Szkolenie na życzenie 2007
1157
Droga do pracy 2007
1139
Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia
1137
Program Specjalny "Młodzi na nowej ścieżce zawodowej" 2012 - 2013
1127
2016 - Program Aktywizacja i Intergracja
1115
Programy z 2013 roku
1101
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe (2015)
1058
Program aktywizacji osób bezrobotnych będęcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
1053
Programy z 2012 roku
1045
Programy z 2014 roku
1040
Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
1026
Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia 2010
994
Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2010
975
Paszport do zatrudnienia 2008
963
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 (2015-2017)-II
956
Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2013
956
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2015-2017) - II
938
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - klęski żywiołowe
929
Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 2011
914
PO WER III Poddziałanie 1.1.2 - 2017r.
894
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedot. pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi
867
Progran aktywizacji osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
858
Plan zamówień publicznych
841
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art 49 (II)
837
EFS - PUP 2016
825
RPO WZ II Działanie 6.5 - 2016r.
807
EFS - PUP 2017
785
Programy z 2015 roku
780
RPO WZ III Działanie 6.5 - 2017r.
768
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat (2016-2017)
767
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art. 49 pkt 2-6 (2016-2017)
690
PO WER II Poddziałanie 1.1.2 - 2016r.
681
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
675
EFS - PUP 2015
627
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (2017-2018)
488
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy-dla osób w wieku 30-50 lat (2017-2018)
394
2018-2020
385
EFS - PUP 2018
315
Programy z 2016 roku
263
RPO WZ IV Działanie 6.5 - 2018r.
255
Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (2018)
193
EFS - PUP 2017
182
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej (2018)
170
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy (2018-2020)
150
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi (2018)
141

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
8368
Registration
1362

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
8732
РЕГИСТРАЦИЯ
1215
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7227
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl