Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

RSsCdEdcxruv318NC62o0gkMbuebkALstBhObQCXNwrue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

wbCp7B9Eit8ycUDpX6ckzUvt-5ro4PTBKPuUMM1kV7jue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

BlKuAfSbK-lJ6G2nEzCiNSzjGyOogC9Ztz_o9_Qr_RPue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

KRaxIMOYynRYUvsenDAkgCo2HR1IaXntFkYE1b7bXUXue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

5Q_dBSw1DRPRkKa99i4V0WsvE9UJo4HC0HKEab0ty2bue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

_SkY8uTX8fXjRcvwqrpLM-VfrRDn2XTo22qi1xOMjkbue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

jd8LOihcduZ98tdA9zwNguyU8uOjlyYib3zUtKIdXVnue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

fEthnc3yJCVlmMPT3aG0fJRaIONj4oB15R39XLH_fcLue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

MVa8Vpp32v8Q13WGT7B2LcokGtDkLPvbrwitJvd0U8zue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

V3B_bc3pLePHbMyyZYFbQc6A6WHfaaw_ILXR41uxYqv_wI_Ne3aNQz8Lsr1EzYkzPASjKFiUHpnigpkGPgb3Cw

Strona główna » Formy aktywizacji » Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza system bonów adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30 roku życia. Będzie można dzięki nim finansować zdobywanie kwalifikacji dających możliwość wyjścia z bezrobocia.

Bon szkoleniowy adresowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy stanowi on gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 Uwaga. Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. 

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Koszalinie, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania (IPD). Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego  w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

W ramach kwoty określonej w bonie szkoleniowym finansowaniu podlegają (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 645 z późn.zm.) koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenie, w przypadku jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:

          a)       do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

          b)       powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

         a)      do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

         b)      powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

         c)      powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.


Starosta finansuje koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 645 z późn.zm.) a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bony szkoleniowe [ 1 ]
ikona PDF WNIOSEK BON SZKOLENIOWY 19-01-18 12:12 117.59KB pobierz
Utworzono: 2014-05-28 10:44 | Redagował: Luiza Boniecka 2016-07-01 07:53
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8714
 • VBBOx15ePJ70SdyU-IjcmMYF4T80bcubogccG29uEm1xrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • OxK8ecpwrCwTOa56xR82XTunBW9rOZhlJMzTJYy5ADhxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • 6rblCPPHzARggdPepyHSGtUhXsZ9WNwEV249CNBmrKdxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • Lfvymj82hWiO6B6ZSFC6vyDa4i0swrScKB_9RFm2AFZxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • Kz0kaBD8rl3znXVkKIE476nmEZEpbapq8rn5apzz8MRxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • s3HOF1CqMR1RAI8eocfwBsb3CXYLf-D1K1wRXmb1MPVxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • 7ma9bX8jkxJCzxN9y9ytcHObuJXfpDRsXO2gu6Q4IdVxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • WSJCfVOGxR8sFhC9e8YNh-8DZwTQHAoJCaP1HVeF8CVxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • 3bIUF2LqQ1IK0XIP_IWEUXgOsL4K1IA2v0aW6RHhEIJxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • I-GF2s2pu14vaZmcCuOxlX1vhLmbyZ3A9nRr7EO_QLLue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • LRm0SrmmC7AT7JVXKN1GXpGQsWQZrFaJmeHXl_gG2nPue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • 8auhVdN8FQJUvlvZOvB8AHmiNcNrBsdjIg1Jr0ENbwjue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • 8nwgyEQVAeJco9B7TAzM5lTmCrO_1W9ZSHL4hgqZTRDue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • Bp49XiGD8-nw-gryEBX3sqwrIeHf4tTpd_LFhinKN0rue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • Oid759AI9EBmZUv5MSTjxRs94xjTuMCqWeklCdzczH3ue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • A-3TLK9mGP9yU5u717a-kK1uWJ5XSWQZaouqUVmxXUHue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • jQP9USkUzyyFEdQIEb6wCsnrrz-EO6Lf3_521JBhP-nue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • cOErDPG9Ur-gB6DyjQ5wKX0FBGdHpg0C9j50GmXqxvjue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • SSK0iz5XVJkYCjnLpS9XhFlh6JpsivkZSZqFuA05hRjue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • F9BXkg-2ly-khxYxhhtDme0oOFpTgp8uK0fWw7BhqjLue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl