Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat Koszaliński – strona internetowa

Miasto Koszalin

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: tel. +48 94 34 55 700
E-mail:

dZXQBzcAp4HSD6VMP5TASpimvApxaz7gGAoR_VUedi0PASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

Q5ecoeWfoq6GPVG8sjmAle_EGicVWU5VAqWe1aLF9X8PASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

jVcvMZmEKRP1CefJTat4p4zQqIBEsueFTmCqiqBRzBgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

fl78_sjCdIOc8Jmmef5PlA-TcMECpJqL9QHb96t_qA4PASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

LoLaxJCz-H3QhH59G7AGCmKinSMFGFs6pFoHWaoWVocPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

6IPMPLPIfqfnrdAxrfBiIn1c02sKGS-i0p8MKe3VXzwPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

Tm1-228rjakg3NH4I9JHonbxXniRn0cQQ4vWMvXsBAgPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

nWnv-vvnyXwytwsQs--3EapjQXyu-3gzAkBaKy-e0UkPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

PUF0dZzGX1vy9hAhur6OUuZP6Vr2O9-_3F0tCtnUVzsPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

hF4qV3EWKusuYAtsdx9PC15ZFRTra1Sr2oDOtQYLat-2wGKOlkhCfQplwOaTvTeLf7ZMtnAAnNWJ-2TAJtKWzA

Strona główna » Formy aktywizacji » Bon stażowy

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

 

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu stażowego określa starosta. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 1. koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium. Refundacja kosztów przejazdów będzie przysługiwała, jezeli staż będzie się odbywał poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

 2. koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Stypendium stażowe wypłacane jest przez Powiatowy Urząd  Pracy na zasadach art. 53 ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 Podstawa prawna:

 1. art 66 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami.)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Z 2009 roku Nr 142 poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefon
 Agnieszka Przytarska  Starszy Inspektor   94 34 55 732
 Sabina Rajkowska  Starszy Inspektor   94 34 55 732
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bony stażowe [ 4 ]
ikona PDF BON stażowy wniosek o wypłatę premii 17-08-15 11:38 173.69KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-01-16 13:44 121.41KB pobierz
ikona PDF Wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie bonu stażowego 21-05-15 13:26 188.52KB pobierz
ikona PDF Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego 17-03-15 09:08 145.22KB pobierz
Utworzono: 2014-07-11 08:46 | Redagował: Marzena Rudol 2017-06-27 08:36
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9343
 • KkYgiSn1FhUbDFG9_xfICXVFHgiyNUM8iqiWbM4Vnm0

 • 3YiJXfp1QugwZn3J9T3q7mFOK9h0dUh6EA5h52hwi68

 • IQeiT2PkyAsQXDOHMHLRnaRDH9PzcBV-XjjAlke3xuk

 • WLVM9026_eS3a1-sZTlUjg4HXEvhIEZ40xYyONQtvMw

 • 6H28yEWlrsQo19dSKZ90rltpvL9W5D_Nnnub7vxmZjs

 • xaoj8VjCm9qBMy4jNfnVy4VnqobBytY0zp87k-HGj3s

 • tFbWIIg7zrewzHm36zvzUWPk_zWXi0D9AA3Q7xprx24

 • f92Z9HisgSKwh2G-JXrBlqDjlSmfw3c5ttfSsnW6Nng

 • Xehh0b7tGJQsqBL_WRAz7jgPhOy1ZXl7WV1X-3vl3P0

 • UFgEAZaVbFBJ9Cw0RKE0yo4G6pRsgzHdlIGbjxqn9LkPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • rJyqrsB6kM5-kshTgEsmZ1HQ9WH5o8VZZ5RDsz1dH4APASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • aMiiqBoj_tArq7PfvEyw5uLkbzyxBx8B9GMyLi9sCsQPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • HUA5QzLXR7jJVjYYfVVHvK_WWlRHHo2-5fsG0PkwbdYPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • jlOSwzB_spwECykuBNg2HZc_jCwFCkv-fC6xDS-B6-0PASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • V1A8dxHn9oH7-xpInaWxetlV03iv85GOMiVLoI6XZ38PASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • 33R1JsxY4c9-RfvXRZZmEAW8P3NyZDYFA7BgEfxzfPEPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • r2lvCeYxpGjMaX_tw2SV9fvIBwE7hBg_PwfSt2lH_MkPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • JAwa5O_wp83ckyX2qWlv4kqRMASUeS8dp1nMkMAqSZ4PASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • rcNEKOwadn5EAnRuZMGZ_nMjCD2RZ0Nv7R4lDPfaYyMPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

 • pLZrpgzjFxCGssFRgUnWi_ajqOn7o1N5C-K4dRQW1OAPASvTWQIVrpICbDO4T0aXbB0uhvU_yqthLTB5DLoqzQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl